YERLİ MALI, ÖNEMLİ HALE GELDİ VE “YERLİ MALI BELGESİ” TEBLİĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER MELERDİR?

 

*Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için yerli katkı oranı cetveli ile sanayi sicil belgesi mutlaka sisteme yüklenilmesi gerekir.

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra üyesi oldukları oda veya borsaya başvurmalıdır.

 

Bu uygulamaya Oda ve Borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr  üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için yerli katkı oranı cetveli ile sanayi sicil belgesi mutlaka sisteme yüklenilmesi gerekir.

 

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2/11/2017 tarihli yazısına istinaden “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup yazılım üreten işletmeler SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği 4. maddesinin 1. fıkrasına göre yerli malı belgesi alabileceklerdir.

3 Kasım 2017

 

Yerli malı tebliği